fbpx
juli 23, 2020

Agility: Utveckla ditt beslutsfattande och förmåga att ändra riktning snabbt

Agility är ibland synonymt med change of direction (COD) eftersom båda handlar om riktningsförändring. Den stora skillnaden är att agility involverar reaktiva moment och en oförutsägbar miljöe, medan COD fokuserar på den fysiska och tekniska förmåga att förflytta sig i en förutsägbar miljö. Oavsett vilken av dessa kapaciteter du är ute efter så har forskning visat att elitidrottare presterar bättre i agility jämfört med idrottare på lägre nivå.

Vad är agility?

Under lång tid har agility varit synonymet med allt som har med riktningsförändring att göra. Flera tester har tillkommit som t.ex. T-test, Illinois test, 5-10-5 m.m. Dessa tester har en förutbestämd bana som idrottaren ska ta sig igenom så snabbt som möjligt. Men på senare tid har alla typer av förutbestämda banor kommit att bli ett mått change of direction (COD) och inte agility. 

Enligt Sheppard & Young (2006) så definierar man agility på följande vis:

’’Agility är snabba kroppsrörelser med förändring av hastighet eller riktning som svar på en stimulans.’’

Det som skiljer agility från COD är alltså att riktningsförändringen sker som en respons av en yttre stimuli. Med andra ord så involverar man reaktiva moment som utmanar flera kognitiva funktioner som (1):

 • Visuell bearbetning
 • Timing
 • Reaktionstid
 • Perception
 • Antecipation
 • Kunskap om situation

Av denna anledning så anser man idag att agility och COD är två vitt skilda kapaciteter som har en mycket liten relation till varandra (2,3,4). En jämförelse man kan dra är t.ex. en försvarares reaktion till en anfallares rörelse. Detta klassificeras som en agility-rörelse eftersom försvararen måste reagera och ta beslut utefter anfallarens impulsiva rörelser. Däremot, när en idrottare instrueras att springa igenom en planerad bana med koner (t.ex. T-test), tas den reaktiva komponenten bort och övningen blir ett rent COD test. 

Även om agility involverar kognitiva komponenter, så består den också av ”fysiska” och ”tekniska” egenskaper. Det är dessa kvaliteter (kognitiva, fysiska och tekniska) som tillsammans bildar agility (se figur 1). Denna kombination av kvaliteter plus den oplanerade typen av riktningsförändring, innebär att agility ses som en egen komplex motorisk skicklighet (5).

agility

Varför är agility viktigt inom idrott?

En studie av Young et al. (2015) fann att agility är en viktig delkapacitet om man vill uppnå högsta nivå i många idrotter (6). Det är exempelvis viktigt i idrotter som fotboll, hockey, basket, handboll med mera. I dessa sporter måste både anfallaren och försvararen läsa av, reagera och ta beslut baserat på motståndarens rörelser. För att lyckas med det på bästa sätt så måste spelare använda och utveckla alla kognitiva komponenter som leder till snabba och korrekta beslutsfattande. Exempelvis måste en försvarare läsa av och reagera snabbt när en motståndare plötsligt accelererar eller ändrar riktning.

Flertalet studier har visat att idrottare på högre nivå har presterat bättre på agility tester än idrottare som anses vara på lägre nivå (3,4,7,8,9). Detta visar på att det är en viktig kapacitet att utveckla om du har som mål att uppnå högsta nivå i din idrott. Samma studier visar även på att det inte var någon större skillnad i COD mellan de två grupperna – vilket antyder att COD kanske inte är lika viktig för idrottare som agility.

Hur mäter man Agility?

Som jag har nämnt innan så är tidigare tester (T-test, Illinois test och Pro-test) mer ett mått på COD och inte agility eftersom det saknas reaktionmoment i dem. På senare år har man försökt hitta nya vägar för att även få med den kognitiva delen av testet, vilket har gjort att nya tester framtagit som t.ex. Reactive agility test (3,6,8,10,11) och Stop’n’Go reactive agility test (12)

Det första testet (reactive agility test) använder en Y-format bana och en projektor som spelar ett klipp med en motspelare som utför någon typ av rörelse. Testpersonen måste i sin tur reagera och ändra riktning utefter vad spelaren i videon gör samtidigt som han rör sig i väldigt hög fart.

Även om COD övningar och tester inte mäter agility specifikt, så kan de fortfarande ha en viktigt del i ett testbatteri. Många gånger kan en spelare vara duktig i beslutsfattande men för långsam i riktningsförändringar. Vilket skulle innebära att denna idrottare har större nytta av att utveckla fysiska och tekniska bitar. Tvärtom kan en idrottare som är väldigt snabb, men som reagerar sent och fattar dåliga beslut, istället lägga mer tid på beslutsfattande både på och utanför planen.

Svårigheter med att mäta Agility

Även om forskning har tagit fram tester med reaktiva moment så finns det fortfarande en del oklarheter. Vilket är:

 • Transfer till idrotten – vissa tester involverar ljus eller ljud, det man frågar sig är om det verkligen mäter en idrottares förmåga att reagera på idrottsspecifik stimuli (t.ex. en motståndares riktningsförändring).
 • Vid tester, om det enbart finns 10 videoklipp för att kunna upprätthålla reliabilitet, så borde det finnas en inlärningskurva som gör att idrottaren lär sig läsa av och reagera fortare.
 • Om den enda stimuli är framför idrottaren, utvecklar den fortfarande perifera färdigheter?
 • Om den enda reaktions-stimulin är att en spelare tar ett sidsteg, hjälper det idrottare att reagera på annan stimuli under träning och tävling?

Sammanfattning

 • Agility innefattar reaktiva komponenter i både träning och tester.
 • Traditionella tester som 5-10-5, T-test, Illinois, pro-test med mera är av den anledning ett mått på COD.
 • Det skiljer sig stort i färdigheter och prestation mellan idrottare på högre nivå jämfört med lägre nivå.
 • Att utföra COD tester är fortfarande ett effektivt mått som kan visa på idrottares fysiska och tekniska styrkor och svagheter.

Vill du läsa mer om träning som kan göra dig snabbare och explosivare? Kika då på artiklarna Plyometrisk Träning och Plyometriska Övningar.

Funderar du på att ta hjälp med din träning? Börja med att boka en anspråkslös och fri 30 minuters konsultation. Kontakta mig här!


Referenser
 1. Agility literature review: classifications, training and testing
 2. The Influence of Physical and Cognitive Factors on Reactive Agi. Performance in Men Basketball Players
 3. Speed, Change of Direction Speed, and Reactive Agi. of Rugby League Players
 4. An Evaluation of a New Test of Reactive Agi. and its Relationship to Sprint Speed and Change of Direction Speed
 5. Applications Part 1
 6. Agility and Change-of-Direction Speed are Independent Skills: Implications for Training for Agility in Invasion Sports
 7. Validity of a Reactive Test for Australian Football
 8. The Development of a New Test for Rugby League
 9. Validity and Reliability of A-Tests in Junior Australian Football Players
 10. Reliability and Validity of a Reactive A-Test for Australian Football
 11. Analysis of a reactive agility field test
 12. The development of a new stop’n’go reactive-test
 13. Reactive Ag.: The Forgotten Aspect of Testing and Training Agility in Team Sports

0 Comments

Leave A Comment

Lämna ett svar