fbpx
  • Background Image

    Artiklar

december 11, 2021

Träningsfrekvens: Är det skillnad att träna en muskel 3 vs. 6 ggr/vecka?

Träningsfrekvens

Inom styrketräning vet vi att volym har en viktig roll för att utveckla både maxstyrka och hypertrofi (muskeltillväxt) där volym definieras som antalet set per muskelgrupp per vecka. Något som inte är lika väl utforskat är träningsfrekvensens effekt på dessa parametrar. Rent logiskt så skulle en högre träningsfrekvens innebära en bättre och snabbare utveckling eftersom vi stimulerar en muskel oftare. 

Read More
november 23, 2021

Styrketräning på ett eller två ben: Vad ger bäst resultat på snabbhet?

styrketräning på ett eller två ben

Styrketräning på ett eller två ben diskuteras flitigt mellan tränare. Skälet beror oftast på det vi kallar för specificitetsprincipen, vilket innebär att vi tränar så likt den idrott vi utövar eller den fysiska färdighet vi vill utveckla. Ett vanligt argument är att sprint sker på ett ben och vi ska därför aldrig styrketräna på två ben. För att stöda dessa argument har studier gjorts som visat fördelar med att träna både på ett och två ben.

Read More
november 17, 2021

Koffein för lagidrottare: förbättrar det prestationen?

Koffein för lagidrottare

Koffein kan ha många effekter på kroppen, men de mest kraftfulla tycks vara ökad vakenhet, effektivare rekrytering av muskelfiber under ansträngning samt minskad känsla av trötthet.

Read More
november 15, 2021

Muskelaktivering av Gluteus Maximus i 10 olika övningar

Muskelaktivering av Gluteus Maximus

En optimal muskelaktivering av gluteus maximus är viktigt oavsett om man vill stärka upp för prestation eller bara är ute efter att forma muskeln. Starka och stabila höftextensorer är fundamentalt i många olika explosiva aktivteter så som sprint, hopp och riktningsförändring. Höftextensorerna har även en viktig roll i övningar som knäböj, utfallssteg och marklyft. De muskelgrupper som är involverade är biceps femoris (långa huvud), semimembranosus, semitendinosus, och delar av adductor magnus. Trotts dessa musklers involverande har glutens maximus identifierats som den starkaste och primära muskeln för en höft-extensionsrörelse. En optimal muskelaktivering av gluteus maximus är viktigt oavsett om man vill stärka upp för prestation eller bara är ute efter att forma muskeln. 

Av denna anledning vill vi veta ur vilka övningar som aktiverar gluteus maximus mest effektivt. Detta är användbart för både coacher och idrottare. 

Read More
november 9, 2021

Utfallssteg: Muskelaktivering av 3 olika tekniker

utfallssteg

Det är välkänt att små förändringar i teknik (t.ex. utfallssteg) kan leda till förändringar i ledvinklar, belastning i leder och muskelaktivering. Exempelvis kan en variation i position ge olika effekt jämfört med en traditionell teknik. Även variabler som belastning, val av redskap, rörelsehastighet kan påverka övningsutförandet och hur man belastar leder och muskler.

Read More