fbpx
november 7, 2021

Sprintträning med belastning förbättrar sprintprestation hos fotbollsspelare

Sprintträning med belastning

Sprintträning med belastning har vuxit i popularitet då det är enkelt att tillämpa, kräver kort träningstid samtidigt flertalet studier har visat goda resultat (Kawamori et al., 2014).

Förmågan att kunna accelerera över korta distanser är viktigt i fotboll. Exempelvis är ca. 90% av alla sprinter  kortare än 20m i en fotbollsmatch, vilket gör träning av topp hastighet mindre viktigt än acceleration (Vigne et al., 2010). Raka sprinter är även den aktion som sker mest i samband med målsituationer (Cometti et al., 2001). Samt att studier visat att toppspelare är signifikant snabbare de första 10-15 metrarna än spelare på lägre nivåer (Stolen et al., 2005). Av denna anledning är sprintträning en viktig del i fysträningen hos en fotbollsspelare.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka hur två olika sprintmetoder påverkade sprintprestationen hos unga fotbollsspelare.

Metod

Till studien rekryterades 24 unga fotbollsspelare (ca. 15 år) som randomiserades in i 3 olika grupper.

  • En kontrollgrupp som endast tränade fotboll
  • En grupp som tränade sprint utan belastning (UST), och
  • En grupp som tränade sprint med belastning (RST).

Testproceduren (delades upp på två dagar)

Dag 1: Deltagarna utförde både 30 m sprinter samtidigt som forskarna mätte tid för 5, 10 och 20 meter samt utförde en Force-velocity-profilering. Sedan utfördes Load Velocity-profilering där deltagarna fick sprinta med 25%, 50%, 75% och 100% av kroppsvikt för att få fram den belastning som de skulle sprinta med i programmet.

Dag 2: Deltagarna utförde Countermovement Jump och Squat jump test.

Träningsprogrammet

  • UST-gruppen tränade 8 x 20m sprint, två ggr per vecka i fyra veckor
  • RST-gruppen tränade 5 x 20m sprint med en belastning som motsvarade optimal power, två gånger per vecka i fyra veckor.
Resultat & Diskussion

Studien fann att gruppen som sprang med powerotimerad belastning fick signifikanta förbättringar i sprintprestation jämfört med sprint utan belastning och kontroll. Förbättringarna var som störst i de kortare distanserna, vilket visar på att programmet gav bäst resultat på acceleration. Vidare förbättrade poweroptimerade gruppen även maximal horisontell powerutveckling och kraftutveckling, men inte maximal hastighet.

Effekten visade sig även vara störst i gruppen som hade en låg horisontell kraftutveckling vid start. Fyra veckors sprintträning med belastning anses därmed vara en effektiv metod för att utveckla acceleration och sprint för unga fotbollsspelare.Vill du bli starkare, snabbare eller mer explosiv? – Ladda ner någon av mina träningsprogram och e-böcker gratis! – Länk finns i bio! 

Referenser

Cometti G, Maffiuletti NA, Pousson M, Chatard JC, Maffulli N. Isokinetic strength and anaerobic power of elite, subelite and amateur French soccer players. Int J Sports Med. 2001;22(1):45–51. PubMed ID: 11258641 doi:10.1055/s-2001-11331

Derakhti, M., Bremec, D., Kambič, T., Ten Siethoff, L., & Psilander, N. (2021). Four Weeks of Power Optimized Sprint Training Improves Sprint Performance in Adolescent Soccer Players. International journal of sports physiology and performance, 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0959

Kawamori N, Newton RU, Hori N, Nosaka K. Effects of weighted sled towing with heavy versus light load on sprint acceleration ability. J Strength Cond Res. 2014;28(10):2738–2745. PubMed ID: 23539079 doi:10.1519/JSC.0b013e3182915ed4

Stolen T, Chamari K, Castagna C, Wisloff U. Physiology of soccer: an update. Sports Med. 2005;35(6):501–536. PubMed ID: 15974635 doi:10.2165/00007256-200535060-00004

Vigne G, Gaudino C, Rogowski I, Alloatti G, Hautier C. Activity profile in elite Italian soccer team. Int J Sports Med. 2010;31(5):304– 310. PubMed ID: 20301042 doi:10.1055/s-0030-1248320

0 Comments

Leave A Comment

Lämna ett svar