fbpx
november 23, 2021

Styrketräning på ett eller två ben: Vad ger bäst resultat på snabbhet?

styrketräning på ett eller två ben

Styrketräning på ett eller två ben diskuteras flitigt mellan tränare. Skälet beror oftast på det vi kallar för specificitetsprincipen, vilket innebär att vi tränar så likt den idrott vi utövar eller den fysiska färdighet vi vill utveckla. Ett vanligt argument är att sprint sker på ett ben och vi ska därför aldrig styrketräna på två ben. För att stöda dessa argument har studier gjorts som visat fördelar med att träna både på ett och två ben.

I denna studie av Moran et a. (2020) undersökte forskarna om det fanns någon skillnad i effekt mellan att träna unilateral (enbensövningar) jämfört med bilateral (övningar på två ben) styrketräning på snabbhet. Till styrketräning räknas i denna studie både traditionell styrka, plyometrisk träning samt kombination av båda. 

Metod

Totalt ingick 11 studier i denna meta-analys och litteraturöversikt. Till denna studie räknas traditionell styrketräning, plyometrisk träning (hoppträning) och kombinationer av båda som styrketräning (complex training).

Resultat

Studien fann ingen statistisk signifikant skillnad mellan att styrketräna på ett ben jämfört med två ben när det när det kommer till att förbättra prestation i horisontala sprint. 

Unilaterala plyometriska övningar hade något bättre effekt än bilateral övningar, medan bilateral styrketräning hade något bättre effekt än unilaterala övningar på sprint. Men att kombinerad styrka och plyometrisk träning ansågs ge bäst resultat.


0 Comments

Leave A Comment

Lämna ett svar